ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา เขต 1 81.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ เขต 1 81.01 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.67 เงิน 9  
10 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดโพธิยาราม สพป. พัทลุง เขต 2 74.34 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดาหลำ สพป. สตูล เขต 1 69.99 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน