ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ตรัง เขต 1 87.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง เขต 1 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 86.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล เขต 1 81.34 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง สพป. พังงา เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน