ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 83.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สพป. สตูล เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน