ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต เขต 1 74.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล เขต 1 67.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน