ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี สพป. ชุมพร เขต 2 87.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไสขรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล เขต 1 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 82.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง เขต 1 82.67 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 79.34 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา เขต 1 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 69.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 65.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา สพป. กระบี่ เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 58.33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน