ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.68 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบกหัก สพป. ตรัง เขต 1 81.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 75.01 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต เขต 1 66.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 65.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลควนโดน สพป. สตูล เขต 1 64.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ เขต 1 60.33 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน