ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปริง(วันครู ๒๕๐๐) สพป. พังงา เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ เขต 1 90.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สพป. สตูล เขต 1 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 89.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 88.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทรายแดง สพป. ระนอง เขต 1 88.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 88.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. พัทลุง เขต 2 88.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.99 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.65 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.67 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน