ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 86.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.32 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ เขต 1 85.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน