ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล เขต 1 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปริง(วันครู ๒๕๐๐) สพป. พังงา เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. กระบี่ เขต 1 86.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 85.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชารัฐบำรุง๒ สพป. พัทลุง เขต 1 85.01 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 84.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 84.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 84.01 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 83.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง เขต 1 82.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต เขต 1 80.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน