ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสาริการาม สพป. ตรัง เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.34 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน