ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 97.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต เขต 1 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดควนป้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 93.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 93.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป. สตูล เขต 1 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. ตรัง เขต 1 92.33 ทอง 8  
10 โรงเรียน วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.34 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 90.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 89.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. พังงา เขต 1 88.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 87.68 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชภักดี สพป. นราธิวาส เขต 2 85.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.34 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. พัทลุง เขต 2 83.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระนอง เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน