ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป. นราธิวาส เขต 2 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล เขต 1 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา เขต 1 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 84.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ เขต 1 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.34 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน