ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ เขต 1 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนชุมพรศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านทรายแดง สพป. ระนอง เขต 1 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 53 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป. นราธิวาส เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป. สตูล เขต 1 52 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. สงขลา เขต 1 49 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านลีตอ สพป. ยะลา เขต 2 45 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 45 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านยะรม สพป. ยะลา เขต 3 42 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. ปัตตานี เขต 3 41 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 2 41 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 31 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 31 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน