ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 97.68 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต 2 97.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 94.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 93.35 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป. พัทลุง เขต 2 92.68 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92.01 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ เขต 1 91.34 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน