ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 80.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.03 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 64.86 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60.65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 58.43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 58.06 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 สพป. นราธิวาส เขต 2 57.6 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา เขต 1 57.03 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป. ตรัง เขต 1 55.34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 50.13 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 48.99 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง เขต 1 47.8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านปากด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 38.48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 33.98 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 31.74 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 29.42 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 28 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน