ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. พังงา เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป. สตูล เขต 1 67.66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ เขต 1 59.66 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน