ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาพญา สพป. สตูล เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ เขต 1 93.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 92.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบกหัก สพป. ตรัง เขต 1 90.68 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 90.34 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 89.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 89.01 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง เขต 1 88.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. พัทลุง เขต 2 88.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านควนดินสอ สพป. พัทลุง เขต 1 86.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.66 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน