ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาท่อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน