ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.63 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 80.26 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป. พัทลุง เขต 2 79.64 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ เขต 1 78.29 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 76.62 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.96 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน