ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ เขต 1 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน