ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท้าวโทะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สพป. ตรัง เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 61 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนศรสมบูรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง เขต 1 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนวัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน