ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. ตรัง เขต 1 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอินทการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาดงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 89.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 89.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทอน สพป. สตูล เขต 1 89.31 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 86.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป. ปัตตานี เขต 1 85.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. ยะลา เขต 1 81.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.98 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) สพป. สงขลา เขต 2 76.64 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.98 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางโรง สพป. ภูเก็ต เขต 1 74.31 เงิน 14  
15 โรงเรียนพุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
16 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน