ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ เขต 1 88.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดควนวิไล สพป. ตรัง เขต 1 84.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโละใส สพป. สตูล เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. ชุมพร เขต 2 80.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 78.83 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 78.83 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.16 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 77.83 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง เขต 1 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต เขต 1 74.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.16 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน