ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 87.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป. ยะลา เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ เขต 1 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองโร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.66 ทอง 6  
8 โรงเรียน บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 81.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดท่าควาย สพป. พัทลุง เขต 2 80.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.67 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 80.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 80.66 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 80.66 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 80.66 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต เขต 1 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 80.33 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง เขต 1 80 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา เขต 1 80 ทอง 23  
27 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน