ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป. สตูล เขต 1 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน