ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 5  
8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ เขต 1 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 58 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดท่าควาย สพป. พัทลุง เขต 2 46 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 38 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 26 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 24 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 12 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 4 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน