ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป. พัทลุง เขต 1 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา เขต 1 54 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 46 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 46 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน