ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ เขต 1 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน