ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต เขต 1 39 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 37 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน