ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 79.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 77.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล เขต 1 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดคีรีวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน