ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต เขต 1 18 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านปากโตน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน