ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที่128 สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา เขต 1 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา22 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72 เงิน 16  
19 โรงเรียน บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต 3 71 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 71 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 62 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน