ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล เขต 1 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 69 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน