ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ตรัง เขต 1 70.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 69.67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.34 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 66.01 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระนอง เขต 1 65.68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต เขต 1 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 61.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล เขต 1 60.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านควนดินสอ สพป. พัทลุง เขต 1 59.66 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน