ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังไผ่ สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 64.67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดเลียบ สพป. สงขลา เขต 2 63.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ เขต 1 62.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 60.66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป. ตรัง เขต 1 60.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระนอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน