ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป. พัทลุง เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ เขต 1 74.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดควนป้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป. ตรัง เขต 1 73.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล เขต 1 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 68.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 66.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) สพป. ตรัง เขต 2 65.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. พังงา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน