ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง เขต 1 65.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สพป. ตรัง เขต 1 65.67 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล เขต 1 64 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน