ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 80.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" สพป. สตูล เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 75.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 70.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 69.4 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 67.4 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง เขต 1 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ เขต 1 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม สพป. พังงา เขต 1 60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน