หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พัทลุง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001746 โรงเรียนจิตอาสาสืบสานสายใยชุมชนป่าบอนต่ำ 1 12 2
2 001743 โรงเรียนจิตอาสาสืบสานสายใยชุมชนป่าบอนต่ำโรงเรียน 0 0 0
3 000418 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 7 3
4 000516 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 1 1
5 000425 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 1 2 2
6 000406 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 8 16 12
7 000433 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 1 1
8 000404 โรงเรียนบ้านควนยวน 9 28 18
9 000420 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 3 16 6
10 000408 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 1 6 3
11 000415 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 1 1 1
12 000410 โรงเรียนบ้านควนแหวง 1 3 1
13 000434 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 1 1
14 000396 โรงเรียนบ้านคู 2 6 4
15 000447 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 1 5 2
16 000428 โรงเรียนบ้านด่านโลด 2 4 3
17 000411 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 4 21 9
18 000400 โรงเรียนบ้านทอนตรน 6 22 12
19 000405 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 9 19 14
20 000414 โรงเรียนบ้านท่าลาด 2 3 3
21 000438 โรงเรียนบ้านท่าเชียด 1 16 4
22 000441 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 1 1
23 000442 โรงเรียนบ้านปากพล 1 15 5
24 000453 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 2 5 4
25 000456 โรงเรียนบ้านพน 1 2 2
26 000445 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 2 8 4
27 000446 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 1 5 2
28 000412 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 1 1 1
29 000403 โรงเรียนบ้านวังปริง 1 3 2
30 000407 โรงเรียนบ้านหนองธง 4 9 7
31 000398 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 2 6 4
32 000401 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 6 13 11
33 000427 โรงเรียนบ้านหารเทา 4 7 6
34 000419 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 5 10 7
35 000399 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 9 22 15
36 000449 โรงเรียนบ้านแหลม 1 5 2
37 000436 โรงเรียนบ้านโคกทราย 1 2 2
38 000395 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 6 31 13
39 000394 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 10 16 13
40 000440 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 1 1 1
41 000426 โรงเรียนวัดควนขี้แรด 1 3 2
42 001748 โรงเรียนวัดควนหมอทอง 0 0 0
43 000422 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 1 1 1
44 000435 โรงเรียนวัดควนเผยอ 1 1 1
45 000448 โรงเรียนวัดควนเพ็ง 1 5 2
46 000413 โรงเรียนวัดท่าควาย 5 12 8
47 000454 โรงเรียนวัดท่าดินแดง 0 0 0
48 000431 โรงเรียนวัดนาหม่อม(เชนวิทยา) 4 4 4
49 000443 โรงเรียนวัดบางขวน 1 10 2
50 000416 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 4 9 6
51 000451 โรงเรียนวัดพังกิ่ง 5 10 8
52 000409 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 2 2
53 000421 โรงเรียนวัดหวัง 1 1 1
54 000429 โรงเรียนวัดหัวควน 3 5 4
55 000402 โรงเรียนวัดเขาวงก์ 6 8 6
56 000518 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 4 22 10
57 000424 โรงเรียนวัดโตนด 2 4 4
58 000452 โรงเรียนวัดโพธิยาราม 2 3 3
59 000430 โรงเรียนวัดโรจนาราม 1 1 1
60 000432 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 4 7 6
61 000437 โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 6 3
62 000417 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 2 3 3
63 000423 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 4 13 6
64 000439 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 2 41 9
65 000444 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 1 2 2
66 000931 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 2 2 2
รวม 174 527 300
827

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]