หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พังงา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000716 โรงเรียนกะปง 1 1 1
2 000673 โรงเรียนคุระบุรี 6 36 12
3 000685 โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) 4 7 6
4 000664 โรงเรียนทับปุด 1 1 1
5 000683 โรงเรียนบ้านกะปง 1 3 2
6 000684 โรงเรียนบ้านคลองบอน 3 7 5
7 000667 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 7 33 13
8 000682 โรงเรียนบ้านคุระ 1 15 4
9 000679 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 1 1 1
10 000692 โรงเรียนบ้านตากแดด 3 3 3
11 000718 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 3 7 3
12 000714 โรงเรียนบ้านทุุ่งดอน 1 1 1
13 000677 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 13 40 20
14 000713 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1 2 1
15 000651 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 5 7 3
16 000678 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 12 43 23
17 000688 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 3 7 5
18 000680 โรงเรียนบ้านบกปุย 1 1 1
19 000700 โรงเรียนบ้านบางกัน 1 3 2
20 000643 โรงเรียนบ้านบางครั่ง 1 1 1
21 000719 โรงเรียนบ้านบางด้ง 1 3 2
22 000666 โรงเรียนบ้านบางติบ 1 1 1
23 000655 โรงเรียนบ้านบางม่วง 7 13 9
24 000696 โรงเรียนบ้านบางหลาม 2 4 3
25 000710 โรงเรียนบ้านบางเนียง 1 6 3
26 000699 โรงเรียนบ้านบ่อดาน 1 6 3
27 000654 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 6 18 11
28 000701 โรงเรียนบ้านปริง(วันครู ๒๕๐๐) 3 9 6
29 000694 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1 1 1
30 001245 โรงเรียนบ้านปากพู่ 2 4 3
31 000681 โรงเรียนบ้านพรุใน 5 5 5
32 000697 โรงเรียนบ้านริมทะเล 1 3 2
33 000660 โรงเรียนบ้านลำแก่น 6 22 12
34 001246 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 21 5
35 000670 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 2 8 4
36 000717 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 5 8 7
37 000641 โรงเรียนบ้านในไร่ 1 3 2
38 000712 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 1 2 1
39 000695 โรงเรียนวัดคมนียเขต 1 2 2
40 000715 โรงเรียนวัดช้างนอน 1 1 1
41 000674 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 2 2 2
42 000693 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 1 1 1
43 000698 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 2 5 4
44 000663 โรงเรียนวัดโคกสวย 5 36 14
45 000671 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ 1 3 2
46 000647 โรงเรียนสวนใหม่ 2 2 2
47 000649 โรงเรียนอนุบาลพังงา 25 74 47
48 000686 โรงเรียนอ่าวมะม่วง 1 2 2
49 001745 โรงเรียนเกาะเคี่ยม 1 12 2
50 000672 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 3 6 6
51 000689 โรงเรียนเตรียม 2 9 5
52 000669 โรงเรียนเมืองพังงา 18 40 29
53 000661 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 2 3 2
54 000668 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 1 1
55 000665 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 3 3 3
56 000687 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 2 4 2
57 000711 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 1 3 2
58 001516 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 2 2 2
59 000690 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1 12 4
รวม 193 579 323
902

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]