หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นราธิวาส เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001454 โรงเรียนบ้านกลูบี 1 1 1
2 001465 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 2 2
3 001471 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 2 6 2
4 001474 โรงเรียนบ้านกูเล็ง 1 1 1
5 001469 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 1 1 1
6 001449 โรงเรียนบ้านคลอแระ 1 3 2
7 001448 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 3 9 5
8 001481 โรงเรียนบ้านดาฮง 0 0 0
9 001456 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 3 6 6
10 001466 โรงเรียนบ้านทอน 2 5 3
11 001461 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1 10 2
12 001476 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1 6 2
13 001458 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 4 8 4
14 001470 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 2 4 3
15 001452 โรงเรียนบ้านบือแรง 2 2 2
16 001475 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 1 3 2
17 001479 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 2 3 2
18 001473 โรงเรียนบ้านปาหนัน 1 1 1
19 001483 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 2 2 2
20 001478 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 2 4 2
21 001459 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 5 26 11
22 001480 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 1 1 1
23 001464 โรงเรียนบ้านสวนพลู 4 17 7
24 001472 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 3 6 5
25 001468 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153 1 3 1
26 001450 โรงเรียนบ้านโคกตีเต 2 10 4
27 001463 โรงเรียนบ้านไร่พญา 1 3 2
28 001741 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 0 0 0
29 001477 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 3 8 6
30 001453 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) 2 2 2
31 001467 โรงเรียนวัดลำภู 2 9 4
32 001462 โรงเรียนวัดโคกโก 2 6 4
33 001460 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 16 27 20
34 001451 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 3 19 8
35 001455 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 2 4 3
36 001625 โรงเรียนบางนราวิทยา 2 2 2
37 001447 โรงเรียนศรสมบูรณ์ 2 4 4
38 001498 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 3 2
รวม 85 227 131
358

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]