หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร 2 ชั้น บน 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร 2 ชั้น บน 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ห้อง ประชุมพวงชมพู 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร ป.1-2 4 ห้องเรียน 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร ป.1-2 4 ห้องเรียน 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สนามโรงเรียน 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ห้อง นวลจันทร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-14.00 โรงเรียนได้จัดเตรียมข้าวกล่องให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" โรงอาหาร 19 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 8

20 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 9 - 15

21 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 22
09.00-16.30
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ห้อง ห้องประชุมพวงชมพู 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 8

20 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 9 - 16

21 ธ.ค. 2555
09.00-16.30
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ห้อง ห้องประชุมพวงชมพู 21 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ห้อง ห้องนวลจันทร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ห้อง ห้องนวลจันทร์ 21 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เวทีเล็กหน้าอาคารพิมลบุษบา 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" วัดสะปำธรรมาราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสะปำฯ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" วัดสะปำธรรมาราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสะปำฯ 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) อาคารปทุมบงกช 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" วัดสะปำธรรมาราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสะปำฯ 20 ธ.ค. 2555
21 ธ.ค. 2555
09.00-16.30
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) อาคารปทุมบงกช 21 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]