ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนิคม สพป.พิจิตร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป.พิจิตร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดฆะมัง สพป.พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป.พิจิตร เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว สพป.พิจิตร เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ สพป.พิจิตร เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ สพป.พิจิตร เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป.พิจิตร เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.พิจิตร เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป.พิจิตร เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป.พิจิตร เขต 1 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน