สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 24 15 5 44 41 8 4 4 53
2 บ้านเนินขวาง 11 4 3 18 16 8 1 1 25
3 อนุบาลวชิร 11 3 9 23 20 13 4 2 37
4 วัดหนองหลวง 10 6 3 19 17 5 2 1 24
5 บ้านบึงเฒ่า 7 5 4 16 16 6 5 1 27
6 บ้านหนองสะแก 6 7 5 18 16 6 6 0 28
7 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 6 2 6 14 14 6 6 3 26
8 บ้านวังอ้อ 5 5 4 14 14 4 10 4 28
9 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 5 4 3 12 13 7 5 3 25
10 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 5 3 3 11 12 3 5 7 20
11 อนุบาลวังทรายพูน 5 2 2 9 7 10 3 2 20
12 วัดคลองโนน 5 2 2 9 6 7 2 0 15
13 วัดดงกลาง 4 5 1 10 9 5 4 1 18
14 บ้านสระบรเพ็ด 4 2 0 6 4 4 2 2 10
15 เทศบาลบ้านปากทาง 3 6 2 11 14 15 16 10 45
16 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 3 5 4 12 16 8 7 6 31
17 บ้านหนองพง 3 3 2 8 8 3 6 2 17
18 บึงบัวพิทยาคม 3 2 3 8 6 5 3 4 14
19 บ้านเนินพลวงวิทยา 3 0 0 3 5 4 5 3 14
20 บ้านสุขสำราญ 2 4 4 10 11 3 6 2 20
21 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 2 4 3 9 5 7 4 1 16
22 อนุบาลสากเหล็ก 2 3 4 9 7 11 8 7 26
23 บ้านหนองหัวปลวก 2 3 1 6 8 9 5 4 22
24 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 3 1 6 6 0 0 0 6
25 วัดโนนสะเดา 2 3 0 5 4 4 1 0 9
26 บ้านหนองขาว 2 2 3 7 2 8 4 3 14
27 วัดท่าบัวทอง 2 1 3 6 7 5 2 1 14
28 บ้านปลวกสูง 2 1 3 6 5 2 3 1 10
29 บ้านมาบกระเปา 2 1 1 4 5 2 5 6 12
30 บ้านหนองถ้ำ 2 1 0 3 4 1 1 0 6
31 บ้านหนองขานาง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
32 วัดบ้านไร่ 2 0 0 2 3 1 3 3 7
33 บ้านดงเสือเหลือง 2 0 0 2 2 3 1 2 6
34 อนุบาลพุทธชาติ 1 4 3 8 9 5 3 0 17
35 บ้านมาบมะไฟ 1 3 1 5 4 2 0 1 6
36 วัดหนองไผ่ 1 2 1 4 5 8 4 2 17
37 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1 2 1 4 4 3 1 0 8
38 บ้านหนองปลาไหล 1 2 0 3 4 0 1 0 5
39 ราษฎร์บำรุง 1 2 0 3 3 1 0 0 4
40 บ้านหนองพระ 1 1 7 9 9 7 8 5 24
41 บ้านไผ่ใหญ่ 1 1 2 4 4 3 0 0 7
42 บ้านสวนแตง 1 1 1 3 3 3 1 1 7
43 บ้านโนนทอง 1 1 1 3 3 1 1 1 5
44 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
45 บ้านโนนไผ่ขุย 1 1 0 2 2 2 1 1 5
46 บ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านห้วยน้อย 1 1 0 2 1 3 2 3 6
48 วัดหงษ์ 1 0 2 3 2 2 0 0 4
49 บ้านท่ามะไฟ 1 0 1 2 2 1 3 0 6
50 ชุมชนบ้านวังกลม 1 0 1 2 2 0 1 3 3
51 บ้านนิคม 1 0 0 1 2 1 2 1 5
52 วัดใหม่สามัคคีธรรม 1 0 0 1 1 2 0 1 3
53 วัดวังตะขบ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
54 วัดสามขา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
55 บ้านหนองริ้น 1 0 0 1 1 1 0 1 2
56 บ้านวังโป่ง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 วัดเนินพยอม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 0 6 0 6 2 3 4 0 9
59 วัดราชช้างขวัญ 0 3 2 5 2 5 5 1 12
60 บ้านหนองตะเคียน 0 3 0 3 2 5 1 0 8
61 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 0 2 2 4 4 5 5 1 14
62 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 2 1 3 3 5 3 2 11
63 บ้านสายคำโห้ 0 2 1 3 2 3 3 2 8
64 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 2 0 2 4 1 6 3 11
65 วัดบ้านใหม่ 0 2 0 2 1 2 0 0 3
66 บ้านหนองโสน 0 2 0 2 1 1 2 2 4
67 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 1 1 2 3 7 3 0 13
68 บ้านทุ่งโม่ง 0 1 1 2 3 3 2 1 8
69 บ้านท่ากระดาน 0 1 1 2 2 6 0 1 8
70 วัดใหม่แสงมรกต 0 1 1 2 2 0 0 1 2
71 บ้านยางตะพาย 0 1 1 2 0 4 1 0 5
72 บ้านหัวดง 0 1 0 1 3 3 3 1 9
73 บ้านไดชุมแสง 0 1 0 1 3 2 3 1 8
74 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1 3 1 1 0 5
75 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 0 1 0 1 2 5 1 0 8
76 วัดกลางวงศ์มณี 0 1 0 1 1 4 2 2 7
77 วัดวังมะเดื่อ 0 1 0 1 1 1 2 2 4
78 วัดดงชะพลู 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 วัดหนองจิกเภา 0 1 0 1 1 0 0 3 1
80 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 0 0 4 4 2 3 2 0 7
81 บ้านวังทับไทร 0 0 4 4 1 7 2 1 10
82 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 2 2 3 3 1 1 7
83 วัดฆะมัง 0 0 2 2 2 0 1 1 3
84 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 1 3 2 4 6
85 บ้านห้วยคำตาล 0 0 2 2 1 0 3 0 4
86 บ้านยางห้าหลุม 0 0 1 1 3 1 3 1 7
87 บ้านเมืองเก่า 0 0 1 1 2 3 1 2 6
88 วัดบ้านลำนัง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
89 วัดหนองนาดำ 0 0 1 1 1 3 6 1 10
90 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
91 วัดบ้านวังไร่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านมาบแฟบ 0 0 1 1 0 3 4 0 7
93 วัดเกาะแก้ว 0 0 1 1 0 1 1 0 2
94 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
95 ชุมชนวัดวังจิก 0 0 0 0 3 4 3 1 10
96 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 2 1 1 2 4
97 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
98 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 3 8 6 12
100 อนุบาลสามง่าม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
101 วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
102 วัดโนนป่าแดง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
103 วัดจระเข้ผอม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านวังกระดี่ทอง 0 0 0 0 1 0 3 3 4
106 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
107 บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 6 3 2 9
108 วัดยางคอยเกลือ 0 0 0 0 0 4 1 2 5
109 วัดหาดมูลกระบือ 0 0 0 0 0 3 3 1 6
110 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
111 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 0 0 0 2 2 1 4
112 บ้านหนองหูช้าง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
113 พิจิตรอินเตอร์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
114 บ้านทุ่งสำราญ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
115 อนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
116 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 วัดเนินปอ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
118 วัดวังหูทิพย์ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
119 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 0 1 2 2 3
120 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
121 วัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
122 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
123 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านดงหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านสายดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดศรีศรัทธาราม 0 0 0 0 0 0 5 1 5
131 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
132 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 วัดบ้านนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดรายชะโด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 วัดลำชะล่า 0 0 0 0 0 0 0 3 0
136 บ้านคลองอุดม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 วัดรายชะโด สาขาบ้านวังลูกช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 วัดวังแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 วัดหนองหลุม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 ชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 175 168 142 485 479 381 298 186 1,158