หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2555   13 ก.ย. 2555   14 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 14 ก.ย. 2555 13.00-15.00
9 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 14 ก.ย. 2555 13.00-15.00
10 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 14 ก.ย. 2555 15.00-17.00
11 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 14 ก.ย. 2555 15.00-17.00
12 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.30
13 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.30
14 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.30
15 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.30
16 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
17 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
18 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
19 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
20 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2555 08.30-11.30
2 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2555 11.30-16.30
3 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2555 11.30-16.30
4 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2555 08.30-11.30
5 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 14 ก.ย. 2555 08.30-11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]