หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000517 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 000518 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 3 ห้อง อ.2/2 - อ.2/4 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 การปั้นดินน้ำมันจับฉลากในวันแข่งขัน (หัวข้อในการแข่งขัน 1ผลไม้ไทย 2สัตว์สวยป่างาม) ห้ามแกะพลาสติก คณะกรรมการตัดสินจะแกะพลาสติกให้ก่อนทำการแข่งขัน
3 000519 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 4 ห้อง อ.1/2 - อ.1/4 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะภาพกระดาษจับฉลากในวันแข่งขัน (หัวข้อในการแข่งขัน 1โรงเรียนของฉัน 2ธรรมชาติแสนสวย) ให้ใช้กาวลาเท็กซ์อย่างเดียว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]