หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป. 1 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องพักอาคาร 1 ห้อง ป. 2
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้องธุรการ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องพัก อาคาร 1 ห้อง ป. 4
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้องพักครู 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องพัก อาคาร 3 ห้อง ม.3
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.5 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.2 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.2 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องพัก อาคาร 2 ห้องประชุม
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 2 ห้อง ห้องพยาบาล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องพัก อาคาร 2 ห้องอนุบาล
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.1 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 ที่พัก ที่นั่งอาคาร 3 ด้านล่าง
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) ศาลากลางน้ำ ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00 พักบริเวณหน้าศาลา/สนามเปตอง
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 12 ก.ย. 2555 09.00-10.00 -
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00-10.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]