เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
กำหนดการพิธีเปิด-ปิด
ลำดับการแข่งขัน สพป.
ลำดับการแข่งขัน สพม.
เพลงประจำงาน
แผนที่ไปสนามกีฬากลาง
โรงแรมที่พัก
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 พ.ย. 2555
20 พ.ย. 2555
8 มี.ค. 2558
9 มี.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน" ถ้าพบรายการใดมีตัวแทนมากกว่า 1 โรงเรียน (จะขึ้นตัวสีแดง) ให้ลบทีมของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนออก  
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขต เพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "พิมพ์ Username Password" แล้วส่งให้โรงเรียนทาง E-Office ของเขต โดยส่งเป็นรายโรงเรียน  
 

แบบรับรอง คนพิการ สำหรับนักเรียนเรียนร่วม => [ Click ]

ประกาศ !
(ร่าง) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคลินิกครู: Best Practices Accreditationงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕ => [Click ]

ประกาศ ! ทักษะหุ่นยนต์
แจ้งกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ ประชุมวันที่ 20 พย 55 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ประกาศ !
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน และ คณะกรรมการกลาง
ระดับประถม อยู่ระหว่างการลงข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข
ท่านสามารถตรวจสอบครั้งสุดท้ายในวันที่ 17 พ.ย. 55
หากมีปัญหาต้องแก้ไขกรุ

 
 

ปิดระบบแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินการพิมพ์เอกสารการแข่งขัน (ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
สำหรั
บโรงเรียน เขต ที่ ชื่อ สกุล ไม่ถูกต้อง  หรือ ไม่พบรายชื่อในกิจกรรมที่แข่งขัน ให้ ทำหนังสือจากเขตพื้นที่รับรอง แสดงเป็นหลักฐาน ยื่นต่อกรรมการในวันลงทะเบียนแข่งขัน

 
 


 

 
ข่าว ประกาศ การส่งเอกสารโครงงาน

 คณิตศาสตร์ => [ Click ] Update 14 พ.ย.55

 วิทยาศาสตร์ => [Click ] Update 14 พ.ย.55

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน => [ Click ] Update14 พ.ย.55

 คอมพิวเตอร์ => [ Click ] Update14 พ.ย.55

 สุขศึกษา-พลศึกษา => [Click ] Update14 พ.ย.55

 หุ่นยนต์ => [ Click ] Update14 พ.ย.55

วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 21:50 น.
ข่าว ประกาศ OBEC AWARDS

  เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นทุกกิจกรรม OBEC  AWARDS (15 พ.ย. 55)
1. หนังสือแจ้ง =>[ Click ]
2. ตารางรายการแข่งขัน =>[ Click ]
3. รายการอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม =>[ Click ]
4. รายละเอียดแต่ละกิจกรรม => [ Click ]
5. กำหนดการพิธีเปิด =>[ Click ]

 ข่าว 15 พ.ย.55a
ขอเชิญกรรมการประชุม => [ Click ]
1.หนังสือราชการแจ้งเขต => [ Click ]
2.รายละเอียดเพิ่มเติม => [ Click ]
3.ผลการตรวจคุณสมบัติผอ.เขต /รองผอ.เขต /ศน. [ Click ]
4. ผลการตรวจคุณสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่  [ Click ]

 

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2555 เวลา 20:28 น.
ข่าว ประกาศ กลุ่มสาระศิลปะ

 ประกาศ กติกาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      สาระทัศนศิลป์ =>[Click]  [10 พ.ย. 55]

 ประกาศ : โรงเรียนที่ส่งการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ขอให้นำสำเนาหลักฐานรางวัลที่เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง จากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศในเวทีระดับชาติ  ประกอบการรายงานตัวด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:21 น.
ข่าว ประกาศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 กติการแข่งโซดูกุ => [ Click ]

 ตัวอย่าง ใบจดแต้ม  Cross word , A-Math และคำคม
ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด Cross word => [ Click ]

การส่งเอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน YC ของ สพป. ส่งวันที่ 9 พ.ย.55

วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:07 น.
ข่าว ประกาศ กลุ่มปฐมวัย

 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ    
คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อ  ชื่อ  “  ชุมชนในฝัน “

 กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน  คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อ  ชื่อ  “ ประเพณีไทย”   และมีข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนทราบ  คือ
       1.   ใช้ดินน้ำมันไร้สารชนิดก้อนผิวเรียบเท่านั้น  ยังไม่ผ่านการใช้งาน และไม่ผ่านการใช้คามร้อนที่ทำให้ดินน้ำมันนิ่ม
       2.  ครูผู้ฝึกสอนนำอุปกรณ์การปั้นให้คณะกรรการตรวจสอบก่อนการแข่งขัน
       3.  ห้ามใช้ดินน้ำมันสีสะท้อนแสง
       4.  ติดป้ายชื่อนักเรียน / โรงเรียน /สังกัด  ใต้ฐานรองไม้อัด
       5.  ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมทุกชนิดเข้าห้อง

วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2555 เวลา 22:48 น.
ช่าว ประกาศ กลุ่มการงานอาชีพฯ
 แผนผังการแข่งขันทักษะ กลุ่ม การงานอาชีพฯ => [ Click ]
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07:27 น.
ข่าว ประกาศ กลุ่มสาระภาษาไทย
 ประกาศชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ รอบที่ 1 ระดับ ม.1-3 => [ Click ]
วันอาทิตย์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2555 เวลา 21:49 น.
ข่าว ประกาศ ทักษะหุ่นยนต์

 รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก สพฐ. => [ Click ]
        สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก สพฐ.ที่ไม่มีรายชื่อในระบบลงทะเบียนจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนได้ ให้นำหลักฐานบัตรประจำตัวไปแสดง ณ วันแข่งขัน
        สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนตามระบบให้ Print บัตรประจำตัวผู้แข่งขันมารายงานตัวด้วย

 แผนผังสถานที่แข่งขันหุ่นยนต์ => [ Click ]

 กำหนดส่งโครงงานหุ่นยนต์ ภายในวันที่ 9 พ.ย. 55

วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:09 น.
ข่าว ประกาศ กลุ่มสาระสังคมฯ
 ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสาร และ แผ่น DVD
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม => [ Click ]
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12:48 น.
ข่าว ประกาศ กลุ่มคลินิคครู
 เกณฑ์การประเมินคลินิกครู => [ Click ]
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12:38 น.
ข่าวความเคลื่อนไหว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าว ประกาศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แจ้งเขตพื้นที่ 17 จังหวัด เรื่อง สถานที่ส่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
เงื่อนไข รายละเอียดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
หนังสือแจ้งเขตพื้นที่ภาคเหนือ Obec Award
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เพิ่มเติมการแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, A-mathและCross Word
แก้ไขการแข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท ระดับชาติ
เว็บไซต์ระดับภาคที่ใช้แข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท
การแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, เอแม็ท, ครอสเวิร์ด
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการลงทะเบียน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 19 ก.พ. 58 เริ่มเวลา 10.30 น.
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
การเข้าใช้พื้นที่เมืองทองธานี สำหรับผู้เข้าแข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
การแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป.
กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็ววันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
เกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ รอบคัดเลือก
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 48
จำนวนโรงเรียน 2,933
จำนวนทีม 9,451
จำนวนนักเรียน 27,971
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 14,615
จำนวนกรรมการ 2,309
ครู+นักเรียน 42,586
ครู+นักเรียน+กรรมการ 44,895
ประกาศผลแล้ว 56/365 (15.34%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ