เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
กำหนดการพิธีเปิด-ปิด
ลำดับการแข่งขัน สพป.
ลำดับการแข่งขัน สพม.
เพลงประจำงาน
แผนที่ไปสนามกีฬากลาง
โรงแรมที่พัก
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
25 ม.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน" ถ้าพบรายการใดมีตัวแทนมากกว่า 1 โรงเรียน (จะขึ้นตัวสีแดง) ให้ลบทีมของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนออก  
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขต เพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "พิมพ์ Username Password" แล้วส่งให้โรงเรียนทาง E-Office ของเขต โดยส่งเป็นรายโรงเรียน  
 

แบบรับรอง คนพิการ สำหรับนักเรียนเรียนร่วม => [ Click ]

ประกาศ !
(ร่าง) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคลินิกครู: Best Practices Accreditationงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕ => [Click ]

ประกาศ ! ทักษะหุ่นยนต์
แจ้งกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ ประชุมวันที่ 20 พย 55 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ประกาศ !
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน และ คณะกรรมการกลาง
ระดับประถม อยู่ระหว่างการลงข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข
ท่านสามารถตรวจสอบครั้งสุดท้ายในวันที่ 17 พ.ย. 55
หากมีปัญหาต้องแก้ไขกรุ

 
 

ปิดระบบแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินการพิมพ์เอกสารการแข่งขัน (ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
สำหรั
บโรงเรียน เขต ที่ ชื่อ สกุล ไม่ถูกต้อง  หรือ ไม่พบรายชื่อในกิจกรรมที่แข่งขัน ให้ ทำหนังสือจากเขตพื้นที่รับรอง แสดงเป็นหลักฐาน ยื่นต่อกรรมการในวันลงทะเบียนแข่งขัน

 
 


 

 
ข่าว ประกาศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 กติการแข่งโซดูกุ => [ Click ]

 ตัวอย่าง ใบจดแต้ม  Cross word , A-Math และคำคม
ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด Cross word => [ Click ]

การส่งเอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน YC ของ สพป. ส่งวันที่ 9 พ.ย.55

วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:07 น.
ข่าว ประกาศ ทักษะหุ่นยนต์

 รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก สพฐ. => [ Click ]
        สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก สพฐ.ที่ไม่มีรายชื่อในระบบลงทะเบียนจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนได้ ให้นำหลักฐานบัตรประจำตัวไปแสดง ณ วันแข่งขัน
        สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนตามระบบให้ Print บัตรประจำตัวผู้แข่งขันมารายงานตัวด้วย

 แผนผังสถานที่แข่งขันหุ่นยนต์ => [ Click ]

 กำหนดส่งโครงงานหุ่นยนต์ ภายในวันที่ 9 พ.ย. 55

วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:09 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 49
จำนวนโรงเรียน 2,939
จำนวนทีม 9,345
จำนวนนักเรียน 27,643
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 14,527
จำนวนกรรมการ 2,739
ครู+นักเรียน 42,170
ครู+นักเรียน+กรรมการ 44,909
ประกาศผลแล้ว 53/499 (10.62%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ