ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) สพป. แพร่ เขต 1 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองทราย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแหวน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสำโรงชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดพิกุล สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 70.4 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 70.3 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 69.4 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ตาก เขต 2 69.2 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.9 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 68.8 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.4 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสาธิตราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 68.4 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.3 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 68.2 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 68 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย สพป. เชียงราย เขต 2 67.9 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 67.9 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67.8 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 67.8 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67.6 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67.6 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน สพป. พะเยา เขต 2 67.6 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 67.4 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 67.1 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว สพป. ลำพูน เขต 2 67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมมาประชาสรรค์) สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 66.9 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 66.8 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป. ลำปาง เขต 1 66.8 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนสิริวัฒนา สพป. พิจิตร เขต 2 66.7 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 65.8 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน