ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปาง สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 66.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 64.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 64.5 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 63.5 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 62.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 60.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 60 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 59.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชมบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 59 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 59 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 58.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 58 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 57.5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 57.5 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 56.5 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 56 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 55.5 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 55.5 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 55 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54.5 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 53.5 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. กำแพงเพชร เขต 2 53 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป. อุทัยธานี เขต 1 47 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 44 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน